SAVVY.AI 免費網上即時草擬買賣全新或二手電單車買賣合約 - 張煒安試用介紹片段
首頁 > 最新産品 >SAVVY.AI 免費網上即時草擬買賣全新或二手電單車買賣合約 - 張煒安試用介紹片段
SAVVY.AI 免費網上即時草擬買賣全新或二手電單車買賣合約 - 張煒安試用介紹片段
  • 上載日期:2019-03-25

SAVVY.AI 免費網上即時草擬買賣全新或二手電單車買賣合約 - 張煒安試用介紹片段
 

SAVVY.AI
最新仲有電話APPS版本
APPLE及ANDROID系統均可以下載使用

 

 

 

SAVVY.AI最新推出法律文件平台,免費網上即時草擬買賣全新或二手電單車買賣合約,進入 http://www.savvy.ai 直接使用,無需登記,更可即時網上簽署,草擬過程以chatbot對話形式進行,幾分鐘內可以完成。

 

SAVVY.AI內的法律文件均由法律專業人士擬定,具法律效力,又可以有專業的保障給予各方。�


SAVVY.AI (高睿.AI)是一個創科企業,相信每位大眾及中小企也應該得到專業及公平的條款保障,並應用人工智能,免費為大家草擬合同及多種法律文件。

 

現時平台提供草擬的法律文件包括平安紙、車輛買賣協議、租約、車輛意外和解協議、顧問協議、代理協議、貸款協議和業務介紹協議。往後亦會持續增加平台內可供草擬的法律文件。

 

草擬過程只需要幾個步驟:
SAVVY.AI

 

可點擊登入SAVVY.AI官方網站

 

 

 

 

 

 
 
 
 


 

會員感想分享

總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
E-mail: 用戶名: 匿名用戶
感想內容:
評論等級:
驗 證 碼: 验证码